Etikpolitik

Professionel rengøring til skarpe priser
Etikpolitik
Vi værner om vores forpligtelse til at drive vores virksomhed med de højeste etiske standarder. Vi har en stærk og transparent etisk politik, der guider vores beslutninger og handlinger i hverdagen. Her er vores vigtigste principper inden for etik:
Integritet og ærlighed
Vi prioriterer integritet og ærlighed i alt, hvad vi gør. Vi handler retfærdigt, ansvarligt og ærligt over for vores kunder, medarbejdere, partnere og samfundet som helhed. Vi forpligter os til at opretholde højeste standarder for etik og integritet i vores forretningspraksis.
Respekt for menneskerettigheder
Respekt for menneskerettigheder
Vi respekterer og støtter menneskerettighederne i vores virksomhed og i vores samfund. Vi forpligter os til ikke at deltage i eller tolerere nogen form for diskrimination og chikane.
Ansvarlig leverandørstyring
Vi forventer, at vores leverandører og samarbejdspartnere opretholder samme høje etiske standarder som os. Vi arbejder aktivt på at sikre, at vores forsyningskæde er ansvarlig og overholder alle gældende lovgivninger og regulativer.
Beskyttelse af miljøet
Vi prioriterer bæredygtighed og miljøbeskyttelse i vores forretningspraksis. Vi arbejder aktivt på at reducere vores miljøpåvirkning, minimere affald og fremme ressourceeffektivitet.

Vi forventer, at alle vores medarbejdere og interessenter forstår og overholder vores etiske politik. Vi er forpligtet til at skabe et arbejdsmiljø, hvor etik og integritet trives, og hvor alle føler sig trygge og respekterede.

Vores etiske politik er ikke blot en erklæring, men en praksis, der definerer vores virksomhed og vores relationer med vores omgivelser. Vi stræber efter at være en troværdig og ansvarlig virksomhed, der handler i overensstemmelse med vores værdier og principper.
Copyright ©2024 | Scandi Rengøringsservice | CVR 43008161
design: chati.dk
Call Now Button+45 93 96 12 79